ارسال نظر برای تلسکوپ اکسپلور ساینتیفیک مدل MN-152 DAVID H. LEVY COMET HUNTER EXPLORE SCIENTIFIC MN-152 DAVID H. LEVY COMET HUNTER TELESCOPE

عنوان نظر شما ( الزامی )
نام کامل شما ( الزامی )
نقاط قوت
نقاط ضعف
نظر شما ( الزامی )

آیا خرید این محصول را به دوستان خود پیشنهاد می کنید؟

با ثبت نظر موافقت خود را با قوانین ثبت نظر اعلام می کنم.